Je Hoogste Intentie | Zeggen en Doen Waar Jij in Gelooft

Er is een trend gaande waarbij ondernemingen meer dan ooit de korte termijn winst als hoogste prioriteit stellen. Het onderzoek van McKinsey die dit uitwijst, laat ook zien dat dezelfde ondernemingen zich heel bewust zijn dat lange termijn resultaten veel beter zijn voor de onderneming en de wereld. Toch geven ze hier geen prioriteit aan. Waarom doen de ondernemingen dan niet wat ze écht willen?

Het gaat hier om een onderzoek waarbij 1000 topmanagers van grote ondernemingen over de hele wereld zijn ondervraagd. Bijna 80% zegt dat ze de nadruk leggen op een zo hoog mogelijk rendement in een zo kort mogelijke tijd onder druk van beleggers en investeerders. 75% van alle ondervraagden ervaren deze druk als erg hoog en zouden liever een meer duurzame en langere termijn aanpak verkiezen.

Ga jij voor de lange of korte termijn?

Er circuleert een YouTube filmpje rond waarbij 3 profvoetballers het opnemen tegen 100 jeugdspelertjes. Welk team denk je dat als eerste scoort en het andere team het nakijken geeft? Welk team zou jij kiezen? Als het om medewerkers zou gaan, zou je dan de 3 professionals inhuren, of de 100 enthousiaste jeugdspelers? Als je kiest voor de 3 professionals, dan lijkt het er op dat jij net als de topmanagers voor de korte termijn winst kiest. Bekijk het filmpje en je zult zien dat ze eenvoudig winnen.

Als jij kiest voor de 100 jeugdspelers dan behoor je waarschijnlijk tot de 20% lange termijn denkers. De kans dat dit team op middellange termijn zal ontwikkelen tot een harmonieus geheel en elk driemanschap zal kunnen verslaan is zeer aannemelijk. Het vergt alleen investeren in training en teambuilding.

Waarom doen topmanagers vaak niet waar ze zelf in geloven?

Er is een beroemd “touwtjes” experiment dat het van Asch experiment wordt genoemd. Van Asch wist op basis van eerdere onderzoeken dat als een vraagstuk op meerdere manieren kon worden uitgelegd, dat iemand over het algemeen voor de keuze van de meerderheid kiest. Dit zou dus ook kunnen verklaren waarom topmanagers kiezen voor het korte termijn gewin. Echter, als het zo duidelijk is dat een lange termijn strategie beter is én ze dit ook zelf erkennen, waarom handelen ze hier dan niet naar? Dit is precies waar het van Asch experiment over gaat.

Het van Asch experiment

Er werd een proefpersoon uitgenodigd om in een kamer met 7 deelnemers te komen zitten. Op tafel lagen 4 touwtjes met elk een andere lengte. De verschillen waren niet heel groot, maar net voldoende om op afstand in te schatten welke de grootste en welke de kleinste was. De deelnemers moesten individueel bepalen welk touwtje het langst is.

De 7 andere deelnemers besloten om beurten aan te geven dat het een na langste touwtje het langste touwtje is. De proefpersoon mocht hierbij als laatste zijn mening geven. Tot ieders verbazing gaven deze in meer dan 30% van de gevallen het foute antwoord, ondanks dat ze beter wisten! Dit onderzoek is in verschillende landen herhaald en telkens kwam dezelfde uitkomst naar boven.

Het van Asch experiment II

In navolging van het eerdere experiment werd in het tweede experiment aan de proefpersoon gevraagd om het juiste antwoord op een papiertje te schrijven. Het percentage foute antwoorden daalde weliswaar, maar niet substantieel. Wel bleek dat hoe meer personen aan tafel het juiste antwoord uitspreken, hoe vaker de proefpersoon ook het juiste antwoord durft op te schrijven.

Deze onderzoeksresultaten van Asch impliceren indirect dat wij topmanagers vaker van feedback moeten voorzien om het juiste voor de onderneming én de wereld te doen.

Zeggen en Doen Waar Jij in Gelooft

Spijt als je weet dat je dood gaat

Het lijkt zo logisch om gewenste antwoorden te geven en te doen wat anderen van je verwachten. Je wordt sociaal eerder geaccepteerd en de kans op afwijzing wordt verkleind. Toch blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen die weten dat ze snel zullen sterven, van 1 ding echt spijt hebben:

Veel mensen die bijna door gaan hebben spijt dat ze de moed niet hebben gehad om het leven te leiden waarbij ze trouw waren geweest aan hun eigen intenties en waarden in plaats van te leven zoals anderen dat van hun verwachtte.

Matchen en mis-matchen

Je kunt op drie manieren in meer of mindere mate een matcher of een mismatcher zijn. Dit is niet wie je bent, maar hoe je over het algemeen op situaties of onderwerpen reageert.

Je kunt matchen of mis-matchen met

 • Je houding en gedrag
 • Je denken
 • Je spreken

Houding en gedrag Matchers letten op hun omgeving en passen hun houding en gedrag aan. Als iedereen zit gaan ze ook zitten en als iedereen langzaam wandelt zullen ze geneigd zijn om ook langzaam te gaan wandelen.

Denken Matchers zullen snel geneigd zijn ideeën van anderen over te nemen en hun eigen ideeën hiermee verwerpen.

Spreken Matchers zullen - soms onbewust - het woordgebruik en spreektempo van anderen overnemen. In een omgeving waar veel gescholden wordt zullen ze eerder dan mismatchers ook scheldwoorden gaan gebruiken. En daar waar iedereen fluistert, zullen ze geneigd zijn ook te gaan fluisteren.

Een mens kan op alle drie de aspecten in een schaal van 1 op 10 scoren. Ook komt het voor dat iemand op bijvoorbeeld spreken een 10 scoort op matchen en op houding en gedrag een 10 scoort op mismatchen.

Het voordeel van Matchers en Mismatchers

Echte matchers zorgen voor harmonie. Als alle mensen op aarde 100% een matchers zouden zijn, voorkomt dit veel oorlog, leed en ellende. We zouden elkaar veel beter begrijpen aanvoelen.

Echte mismatchers zorgen voor vooruitgang. Ze zorgen door hun afwijkende ideeën en gedrag voor disruptie en nieuwe inzichten. De keerzijde is dat als iedereen op de wereld 100% een mismatcher zou zijn, dat we dan waarschijnlijk continu is staat van oorlog met elkaar zouden leven. Echter, zonder mismatchers zouden we nooit op de maan geland zijn en reden we nu nog op paard en wagen in plaats van een Elektrische Tesla.

Laten we doen goed is voor onszelf, de onderneming en de wereld

Ondernemers en topmanagers hebben grote invloed op het welzijn van de mens en de wereld. In hun eigen belang - zodat ze geen spijt krijgen als ze weten dat ze dood gaan - en in ons belang, zouden we ze moeten helpen om hun hoogste intentie om te zetten in daden. Wij als consumenten zijn in de meerderheid en op basis van bovenstaande kiezen de meeste topmanagers wat de meerderheid wil. Dus laten we opstaan, onzelf uitspreken en doen wat wij echt willen.

gecertificeerd TheONE expert logo
Ben Steenstra Ben Steenstra
28-04-2019 lees in 6 min
Gerelateerde artikelen
Laat meer zien
27 leiderschapscoaches beschikbaar
 • Ben Steenstra
  Co-founder of TheONE
  Gratis
 • Frits van Noortwijk
  Leadershipscoach
  € 1,25 pm
 • Wassili Zafiris
  Coaching, Training
  € 3,33 pm
Laat meer zien