Rapid application development (RAD) 2.0

gecertificeerd ManagementGoeroes expert logo
lees in 6 min

Rapid application development (RAD) is een bekende softwareontwikkelmethode uit de jaren 80 van de vorige eeuw ontwikkeld door IBM. RAD is een concept dat organisaties in staat stelt softwaresystemen sneller en van betere kwaliteit te (laten) ontwikkelen als antwoord op de watervalmethode. Builders en Performers heeft enkele jaren geleden deze softwareontwikkelmethode geoptimaliseerd. De RAD optimalisatie is uitgevoerd vanuit de wens de controle en geleverde kwaliteit binnen projecten te vergroten.

Rapid application development

Rapid application development, zoals door IBM ontwikkeld, maakt gebruik van gebruikersgroepen en bestaande software componenten. De interactie met de gebruikersgroep wordt vaak ondersteund met een prototype. Prototyping is het actief toetsen van een werkend model (van delen) van een informatiesysteem.

RAD maakt hierbij veelal gebruik van object georiënteerd programmeren. Hierbij ligt er een focus op snel software realiseren in de praktijk worden ontwerpverbeteringen uitgesteld naar nieuwe fasen.

Bij RAD 2.0 blijft de standaardmethode gehandhaafd. Het verschil tussen RAD 2.0 en de oorspronkelijke methode is dat met name de prototyping-fase een stuk sneller gaat door de inzet van een prototyping-tool. Met de prototyping-tool is de presentatie, dataopslag en businesslogica configureerbaar. Hierdoor is ook veel minder technische kennis nodig. De prototyping-tool levert een werkende softwareapplicatie op waarbij zowel de logica als het gebruikersgedrag kan worden geanalyseerd. Een ander belangrijk onderdeel van RAD 2.0 is dat de logica van reeds bestaande dan softwarepakketten binnen een organisatie kan blijven worden gebruikt. Hiermee wordt nieuwbouw nog minder essentieel wat projectrisico’s verder beperkt.

RAD kan gecombineerd worden met populaire Agile ontwikkelmethodes als SCRUM. RAD 2.0 zorgt voor een efficiënt en beheersbaar ontwikkeltraject met korte ontwikkelcycli en een in praktijk getoetst eindresultaat.

Dit is een gastbijdrage van Henk Hoeksema van Builders & Performers. Zij zetten Rapid application development 2.0 in voor de ontwikkeling van hun innovatieve software-projecten.
Projectaanpak Rapid application development. Projectaanpak Rapid application development.

RAD 2.0

De inzet van een prototyping-tool maakt het mogelijk gezamenlijk met de gebruikersgroep het prototype in te richten, waarbij benodigde technische kennis tot het minimum is beperkt. Nieuwbouw is alleen in uitzonderlijke situaties nodig. Ook kan er gebruik gemaakt worden van reeds geïmplementeerde softwarepakketten, waarbij dataconnectoren worden ingezet. Dit levert sneller een betrouwbaar eindproduct op waarbij de acceptatie van de eindgebruiker centraal staat.

Fase 1: Gebruikerseisen worden verzameld aan de hand van workshops of focusgroepen. Het levert een uitgekleed functioneel ontwerp op met de kritische eisen, beschrijving van de werkprocessen en bijbehorende gegevens.

Fase 2: Met de inzet van een prototyping tool worden de eisen omgezet in een werkende softwareapplicatie. Bestaande softwarecomponenten worden ingezet en nieuwbouw wordt tot het minimum beperkt.

Fase 3: De gebruikersgroepen testen of werken met het prototype. Het prototype is een werkende softwareapplicatie. Aan de hand van deze testen wordt een functionele ontwerp en specificatie ontwikkeld. Dit is het ontwerp van het eindproduct.

Fase 4: Herstel & doorontwikkeling: Middels ontwikkel sprints (SCRUM, Agile) wordt de software doorontwikkeld en reeds bestaande systemen gekoppeld.

Fase 5: Eindproduct: Het eindproduct bestaat uit herbruikbare softwarecomponenten die ook voor nieuwe projecten kunnen worden ingezet.

Uitwerking van de projectfasen bij RAD 2.0

Hieronder behandelen we nog eens uitgebreid welke stappen er per fase bij Rapid application development 2.0 moeten worden worden genomen.

Fase 1: Ontwikkeling eisen gebruikersgroep

Er wordt onderzoek gedaan om duidelijk te krijgen wat het doel is van de software. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van focusgroepen en workshops. Het levert een beschrijving op van de werkprocessen en de gegevensstromen. In tegenstelling tot de watervalmethode hoeft er nog niet nagedacht te worden in de vorm van een software. De gebruikers en de te delen gegevensstromen staan centraal. In tegenstelling tot de traditionele watervalmethode hoeft er ook geen technisch- of detailontwerp gemaakt te worden. Deze ontwerpen volgens pas na de oplevering van het prototype. De diepgang van het ontwerp blijft gefocust op de behoefte van de eindgebruiker en de kennis en competenties van de toeleveranciers van de informatie.

Fase 2: Prototyping

In Rapid application development 2.0 wordt gebruik gemaakt van een prototyping-tool die het mogelijk maakt een werkende softwareapplicatie op te leveren zonder een detaillistisch technisch ontwerp te maken. De gebruikte prototyping-tool maakt het mogelijk snel wensen naar beeld te zetten waarbij benodigde technische kennis tot het minimum wordt beperkt.

Voordelen:

  • Gegevens verzameling is configureerbaar
  • Rollen en rechten zijn definieerbaar
  • De worfklow van gegevenstromen zijn configureerbaar

Fase 3: Ontwikkeling technische en functionele specificatie

Ideeën en ontwerpen matchen nooit met de wensen van de gebruikers. Het prototype biedt de kans om gebruikers met conceptideeën te werken. Aan de hand van deze ervaringen gecombineerd met de organisatiedoelstellingen kan bepaald worden hoe de werkelijke applicatie eruit moet komen te zien. Aan de hand van de gebruikerstesten kan het functioneel ontwerp worden aangepast en een functionele specificatie worden ontwikkeld. Het prototype is een specificatie getoetst aan de werkelijkheid.

Fase 4: Herstel en doorontwikkeling bij Rapid application development

Het prototype is een mooie basis waarmee het eindproduct vorm gegeven kan worden. Het prototype wordt aangepast en uitgebreid waar nodig. In uitzonderlijke situaties wordt er opnieuw begonnen indien de situatie dit vraagt. Het doel is gelukkig al geslaagd, want dankzij de gebruikers toetsen met het Prototype is er in deze fase een scherp Funtioneel Ontwerp en een Technisch Ontwerp voor handen. Voor de doorontwikkeling zijn Agile ontwikkel methoden als SCRUM zeer geschikt. SCRUM zorgt ervoor dat ontwikkelaars zich kunnen focussen op kleine blokken techniek en ontwikkelcycli. Dit houdt hethet ontwikkeltempo hoog met veel grip op de uitvoering en voortgang.

Laatste tips voor succesvolle softwareontwikkeling

Een organisatie bevat complexe niet direct zichtbare relaties en informatiestromen. Daarom is er vaak een wildgroei aan softwaretoepassingen of eilanden voor verzameling van essentiële informatie. Een nieuwe softwareoplossing heeft vaak raakvlakken met vele van deze toepassingen. Een wijze les “Gooi niets weg wat goed is” geldt ook voor softwareontwikkeling. Goede software ontwikkelen is al moeilijk genoeg. Tegelijk met softwareontwikkeling een veranderingstraject doorvoeren maakt het kans op succes vele malen moeilijker.

Door goede toepassingen te bewaren, beperk je nieuwbouw tot het minimum en maak je de implementatie vele malen eenvoudiger.

Voorbeeld dataconnector Afbeelding 2: Voorbeeld dataconnector bij Rapid application development.
Artikelwaardering: 4.8 (5 reviews)
Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Laat meer zien

Populaire artikelen

Laat meer zien

Direct contact met een RAD professional

Consultancy
Rick De Vlieger
Rick De Vlieger
$ 0.06 PM
Ik ben The ONE Who knows about management & online marketing strategy. Call me for free!
toon profiel
Online marketeer
Aalsmeer ,  Netherlands
Talen: English, Dutch
'ManagementGoeroes' badge voor Rick De Vlieger
management models online marketing management e-commerce search engine marketing conversion optimization seo google ads affiliate management frameworks social media ads cro coaching strategy strategie
Rick is beschikbaar in 2 dagen 7 uur 42 minuten
Bel toch
Kali Mincy
Kali Mincy
$ 0.93 PM
Ik ben The ONE Coach & Teacher Transforming Lives Through Personal & Professional Development
toon profiel
Changing Lives
New York County ,  United States
Talen: English
management models development development management people ideas kpi people skills learning organization increase confidence leadership coaching empowering careeradvise career
Kali is nu beschikbaar
Check me
Elena Butler
Elena Butler
$ 0.33 PM
Ik ben The ONE Im the one Jill of all trades with a knack for creativity and logic
toon profiel
Artist/student
Alameda County ,  United States
Talen: English
development entrepreneurship social media networking design thinking branding creative concepts art social impact campaign management organization ideas unconscious bias logistics partnerships
Elena is nu beschikbaar
Bel me
Pelle Larås
Pelle Larås
$ 1.67 PM
(2)
Ik ben The ONE I am a social person connecting people & business
toon profiel
Inno/Moti-vation
Stockholm Municipality ,  Sweden
Talen: English, Swedish, German
development development tourism marketing and communication marketing communications biking city guide boat innovation
Pelle is beschikbaar in 6 uur 42 minuten
Bel toch
Jan  de Vos
Jan de Vos
$ 1.76 PM
(1)
Ik ben The ONE who travels the world. Favorite destanation; New Zeland. I am the one helping you out to get the best from the BBQ. The one who can tell you about Belgium beers.The one who is a very expierenced program manager whom you can hire to run your ICT programs
toon profiel
Program Manager ICT
Government of Rotterdam ,  Netherlands
Talen: German, English, Spanish, Dutch
program manager ict rotterdam ouddorp bbq master asian food paella satę scuba diving visiting a spa in nl belgische bieren
Jan is beschikbaar in 8 uur 42 minuten
Bel toch