ข้อกำหนด, นโยบาย & ความเป็นส่วนตัว

โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชั่นหรือการบริการ ท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ซึ่งมีผลทางกฎหมาย ( “ข้อกำหนด“ ) ซึ่งแม้ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ข้อกำหนดเหล่านี้จะควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่นและบริการและเนื้อหารวมทั้งหมด (อ่านความหมายเพิ่มเติมด้านล่าง) และถือเป็นข้อตกลงทางกฏหมายที่มีผลผูกพันระหว่างท่านและ TheONE

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ คุณจะไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลหรือเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นหรือการบริการใดๆ ความล้มเหลวในการใช้งานเว็บไซต์แอพพลิเคชั่นหรือบริการ ในข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีข้อลงโทษทางแพ่งและทางอาญา

เว็บไซต์, แอพพลิเคชั่นและการบริการที่ประกอบด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งลูกค้าสามารถขอรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญและอื่นๆในทำนองเดียวกัน คุณได้ทำความเข้าใจและยอมรับว่า The ONE ไม่ได้มีส่วนร่วมกับข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้คนที่ขออะไรบางอย่าง The ONE ไม่สามารถควบคุมคำขอและบริการของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้คนอื่นๆบนแพลตฟอร์ม, แอพพลิเคชั่น, บริการ และ The ONE จะไม่รับผิดชอบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ระบุมาข้างต้นนี้ ซึ่งก็หมายความว่าจะไม่มีผลมาเอาผิดกับ The ONE ได้ในทางกฎหมาย

หากคุณเลือกที่จะใช้แพลตฟอร์มของเรา, คุณเข้าใจและยอมรับว่าความสัมพันของคุณกับ TheONE ถูกจำกัดเป็นแค่ในแง่สมาชิกและคู่สัญญากลุ่มบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ ไม่ใช่พนักงานตัวแทนกิจการร่วมทุน หรือหุ้นส่วนแห่งหนึ่ง ด้วยเหตุผลใดๆ. และคุณทำหน้าที่เฉพาะในนามของคุณเองและเพื่อประโยช์ของคุณเอง. ไม่ใช่ในนามของหรือเพื่อประโยชน์ของTheONE. TheONE ไม่ได้ควบคุม และไม่มีสิทธ์ในการควบคุม. ข้อเสนอของคุณ. กิจกรรมออฟไลน์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอของคุณ. หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอหรือบริการใดๆ. ที่คุณให้. ในฐานะที่เป็นสมาชิกที่คุณตกลงที่จะไม่ทำอะไรเพื่อสร้างความประทับใจที่ผิดพลาดที่คุณได้รับการรับรองโดย, เป็นพันธมิตรกับหรือทำหน้าที่ในนามของหรือเพื่อประโยชน์ของ TheONE , รวมถึงโดยไม่เหมาะสมโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาTheONE ใดๆ.

คุณรับทราบและตกลงว่า, โดยการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่นหรือบริการ หรือโดยการดาวโหลดหรือโพสต์เนื้อหาใดๆจากหรือบนเว็บไซต์, ผ่านทางแอพพลิเคชั่นหรือผ่านทางบริการ. คุณกำลังบ่งชี้ว่าคุณได้อ่าน, และคุณเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้และได้รับบริการ, ไม่ว่าคุณได้ลงทะเบียนกับไซต์และแอพพลิเคชั่น, หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้, จากนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, บริการ, หรือเนื้อหารวม. หากท่านยอมรับหรือตกลงตามข้อกำหนดนี้ในนามของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นๆ. คุณเป็นตัวแทนและรับประกันว่าคุณมีอำนาจในการผูกมัดบริษัทนั้นหรือนิติบุคคลอื่นๆตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้, ในกรณีดังกล่าว " คุณ " และ " ของคุณ " จะอ้างอิงและนำไปใช้กับบริษัทนั้นหรือนิติบุคคลอื่นๆ.

การจองและการเงิน

"ค่าธรมมเนียมในการให้บริการ" หมายถึงจำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระและจ่ายโดยผู้ใช้ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนกับบริการของผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำ สำหรับบริการของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่ The ONE จำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการให้บริการด้วย ผู้เชี่ยวชาญสามารถตั้งราคาอย่างไรก็สำหรับการให้บริการ

TheONE จะหักค่าคอมมิชชั่น 10% จากการโทรระหว่างผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

ผู้ใช้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมคำขอ (ค่าบริการ) ด้วยเรทราคาต่อนาทีใ้แกผู้เชี่ยวชาญหลังจากนาทีที่หนึ่งไปเเล้วเป็นต้นไป และต้องเป็นการโทรที่ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการพึงพอใจเท่านั้น ทางThe ONE จึงจะจ่ายค่าบริการตามที่ตกลงให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายเป็นจำนวนเงินที่หักค่าคอมมิชชั่น 10% แล้ว
The ONE เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับขั้นตอนการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นภายในแพลตฟอร์มทั้งหมด
TheONE ทำหน้าที่เสมือนแผนกช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้ทุกคนบนออนไลน์แพลตฟอร์มของเรา ซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญ และลูกค้า

นโยบายกระเป๋าสตางค์
ผู้ใช้สามารถใช้งานแพลตฟอร์มของเราได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ได้สร้างโปรไฟล์ของตัวเองเสร็จสิ้นแล้ว และผู้ใช้จำต้องเติมเงินกระเป๋าสตางค์ออนไลน์ที่ลิงค์กับโปรไฟล์ จำนวนสูงสุดสำหรับการทำธุรกรรมคือ 100 ยูโร ส่วนผู้เชี่ยวชาญสามารถคิดค่าบริการต่อนาทีได้ตั้งแต่ 0.05 ถึง 15 ยูโร
นาทีแรกในการโทรนั้นฟรีเสมอ การคิดค่าบริการจะเริ่มต้นหลังจากนาทีที่หนึ่ง ซึ่งเงินค่าบริการจะถูกหักจากกระเป๋าสตาค์ออนไลน์ของผู้ใช้บริการและไปเพิ่มในกระเป๋าสตาค์ของผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการ ซึ่งจำนวนที่ผู้เชี่ยวชาญได้รับ คือจำนวนเงินหลังจากหักค่าธรรมเนียมของ The ONE เรียบร้อยแล้ว
การจ่ายเงินสามารถถูกขอร้องให้เกิดขึ้นได้โดยผู้ใช้ออนไลน์ โดยผ่านแพลตฟอร์ม
การจ่ายเงินจากเครดิตในกระเป๋าสตางค์ออนไลน์ของคุณเป็นเงินจริง จะใช้เวลาไม่เกิน 20 วันทำการ และเงินที่จ่ายออกให้ จะเป็นจำนวนเงินที่หักค่าใช้จ่ายในการจัดการแล้ว

นโยบายการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ผู้ใช้สามารถบล็อคผู้ใช้คนอื่นได้เพื่อป้องกันการติดต่อกันในอนาคต ผู้ใช้สามารถรายงานข้อขัดแย้งผ่านทาง service@calltheone.com ได้ จากนั้นพวกเราจะติดต่อผู้ใช้ที่ถูกรายงาน โดยส่งเป็นคำถาม หรือเริ่มการสอบสวน และจพตรวจสอบการวิดีโอคอลที่เกี่ยวข้องหากจำเป็น

การปฏิเสธความรับผิดชอบในส่วนนคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
TheONE ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อขั้นความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ให้คำแนะนำที่ปรากฎอยู่บนโปนไฟล์ คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญที่ให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านทางแพลตฟอร์มของเรานั้นไม่ได้อยู่ในขอบเขตการดูแลของ TheONE คุณต้องทำความเข้าใจและยอมรับว่า TheONE ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับข้อตกลงต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้คนที่ขอใช้บริการ TheONE ไม่มีความสามารถในการบังคับหรือควบคุมคำขอและบริการต่างๆของผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์ม, แอพพลิเคชั่น, การบริการ และการสละสิทธิต่างๆ เช่นนั้นแล้วเหตุการณ์ดังที่ได้กล่าวมาจะไม่มีผลเอาไปใช้ดำเนินคดีทางกฎหมายได้

การเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและการประกาศสิทธิ

เว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, บริการ และคอนเมนต์ส่วนรวมนั้นได้รับการปกป้องภายใต้ลิขสิทธิ, เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆของประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศอื่นๆ ซึ่งคุณได้รับรู้และเห็นด้วยแล้วว่า เว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, บริการ, สารต่างๆที่เป็นส่วนรวม รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องและนับเป็นทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นของ The ONE และผู้ถือลิขสิทธิของ The ONE คุณจึงไม่สามารถที่จะลบ เปลี่ยนแปลง หรือปิดบังลิขสิทธิ, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในขอบเขตของเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, บริการ หรือคอนเทนต์ส่วนรวมได้ เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, โลโก้, ชื่อทางการค้า และทรัพย์สินอื่นที่อยู่ภายใต้ชื่อของ The ONE ที่ใช้อยูบนหรือในการเชื่อต่อกับเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, บริการ และคอนเทนต์ของ The ONE ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของ The ONE ในทั้งประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศอื่นๆ แต่สำหรับเครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, โลโก้, ชื่อทางการค้า และทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ภายใต้ชื่อของกลุ่มบุคคลที่สามที่ใช้หรือในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, บริการ, และคอนเทนต์ของ The ONE ถือเป็นสิ่งที่ถูกใช้ในลักษณะของการใช้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะบุคคลเท่านั้น และเป็นไปได้ว่าเป็นทรัพย์สินของบุคคลนั้นๆ และไม่ว่าจะอยู่ในสถานะที่เป็นผู้เยี่ยมชม, ผู้ใช้ หรือผู้เชี่ยวชาญ คุณก็ได้ทำความเข้าใจและยินยอมแล้วว่าคุณได้ถูกผูกกับเงื่อนไขข้อตกลง, แนวทาง และนโยบายของทางเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, บริการ และคอนเทนต์ส่วนรวมแล้ว ซึ่งทั้งนี้ได้รวมถึงเครื่องหมายการค้า และแนวทางการดำเนินการของแบรนด์อยู่ด้วย (หมายเหตุ: ข้อมูลเหล่านี้อาจมีการอัพเดทเกิดขึ้นในภายหลัง)

นโยบายความเป็นส่วนตัวบน calltheone.com

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้ถูกนำมาใช้เพื่อความสบายใจและความปลอดภัยของผู้ใช้ที่กังวลว่าเรานำ ‘ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวได้’ (PII) ของเขาไปใช้ทางออนไลน์อย่างไร PII หรือที่ระบุไว้ในกฎหมายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของสหรัฐอเมริกานั้นก็คือข้อมูลที่สามารถถูกนำไปใช้เพื่อการระบุตัวตน, ติดต่อ หรือระบุตำแหน่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ หรือสามารถถูกนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนบุคคลนั้นๆในบริบท โปรกอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างระมัดระวังเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจที่กระจ่างขึ้นถึงวิธีที่เรารวบรวม, ใช้, ป้องกัน หรือจัดการกับข้อมูลที่ใช้ระบุตัวได้ หรือ PII ของคุณเพื่อทุกสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราเก็บรวบรวมจากคนที่เข้าเยี่ยมชมบล็อกของเรา, เว็บไซต์ หรือ แอพ? เมื่อสั่งซื้อหรือลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา, ตามความเหมาะสม, คุณอาจขอให้ใส่ชื่อของคุณ, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ หรือ รายละเอียดอื่นๆที่จะช่วยให้คุณมีประสบการณ์. เมื่อไรที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล? เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณเมื่อคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา, ทำการสั่งซื้อ, สมัครสมาชิกรับจดหมายข่าว, ตอบแบบสำรวจ, กรอกข้อมูล, ใช้บริการการแชทสดหรือป้อนข้อมูลบนเว็บไซต์หรือแอพของเรา เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร เราอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณเมื่อคุณลงทะเบียน, ทำการซื้อ, ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของเรา, ตอบแบบสำรวจหรือการสื่อสารทางการตลาด, ท่องเว็บไซต์, หรือใช้คุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์ในลักษณะต่อไปนี้:

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร เว็บไซต์ของเราจะสแกนเป็นประจำสำหรับหลุมรักษาความปลอดภัยและรู้ว่าช่องโหว่เพื่อที่จะทำให้การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นที่ปลอดภัยที่สุด

เราใช้การสแกน มัลแวร์ ปกติ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะอยู่หลังเครือข่ายที่มีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้โดยจำนวนคนที่จำกัด ผู้ที่มีสิทธิ์พิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว, และต้องรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ. นอกจากนี้ ในข้อมูล/เครดิตที่สำคัญทั้งหมดที่คุณจัดหาถูกเข้าระหัสลับผ่านทางเทคโนโลยี

เราดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยที่หลากหลายเมื่อผู้ใช้ป้อนคำสั่ง, เสนอ หรือเข้าถึงข้อมูลของพวกเขาเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เพื่อความสะดวกของท่านเราอาจเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านไว้มากกว่า 60 วันในการสั่งซื้อเพื่อเพิ่มความเร็วในอนาคต, และเพื่อทำให้กระบวนการเรียกเก็บเงินเป็นแบบอัตโนมัติ เราใช้คุกกี้ได้อย่างไร? ใช่. คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ไซต์หรือผู้ให้บริการถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ อาร์ดไดรฟ์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ (ถ้าคุณอนุญาต) ที่เปิดใช้งานระบบของเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการเพื่อจดจำเบราว์เซอร์ของคุณ และจับภาพและจดจำข้อมูลบางอย่าง. เช่น เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยเราจดจำและประมวลผลสินค้าในรถเข็นสินค้าของคุณ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจการกำหนดลักษณะของคุณ ขึ้นอยู่กับก่อนหน้าหรือกิจกรรมไซต์ปัจจุบัน, ช่วยใหเราสามารถให้บริการที่ดีขึ้น. นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้เพื่อช่วยเราในการคอมไฟล์ข้อมูลรวมเกี่ยวกับการเข้าชมไซต์ และการปฏิสัมพันธ์ของเว็บไซต์เพื่อให้เราสามารถนำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นเว็บไซต์และเครื่องมือในอนาคต.

เราใช้คุกกี้เพื่อ

คุณสามารถเลือกให้คอมพิวเตอร์เตือนคุณได้ทุกครั้งที่มีการส่งคุกกี้ หรือคุณสามารถเลือกที่จะปิดคุกกี้ทั้งหมด คุณทำเช่นนี้ได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจากเบราว์เซอร์แต่ละอันจะแตกต่างกันเล็กน้อย เช่นนั้นแล้วลองดูที่ Help Menu ของเบราว์เซอร์เพื่อเรียนรู้วิธีจัดการกับคุกกี้ของคุณอย่างถูกต้อง

หากคุณปิดคุกกี้ ฟีเจอร์หรือคุณลักษณะบางอย่างจะถูกปิดใช้งาน ซึ่งหมายความว่าเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

แต่, คุณจะยังสามารถวางคำสั่งซื้อได้ การเปิดเผยข้อมูลของบุคคลที่สาม เราจะไม่ขาย, การค้า, หรือโอนไปยังบุคคลภายนอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การเชื่อมโยงของบุคคลที่สาม เราไม่รวมหรือเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ของเรา Google ข้อกำหนดในการโฆษณาของ google สามารถคำนวนผลรวมได้โดย google หลักการโฆษณา พวกเขาจะใส่ในสถานที่ที่จะให้ประสบการณ์ในเชิงบวกสำหรับผู้ใช้. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

เราไม่ได้เปิดใช้ google เว็บไซต์ของเราแต่อาจจะทำในอนาคต COPPA (พระราชบัญญัติคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กออนไลน์) เมื่อมันมาถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปี, พระราชบัญญัติคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กออนไลน์ (COPPA) ทำให้ผู้ปกครองควบคุม คณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลาง หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาบังคับใช้กฏของ COPPA ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวดำเนินการของเว็บไซต์และการบริการออนไลน์ต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเด็กทางออนไลน์

เราไม่ได้เป็นเฉพาะตลาดให้เด็กอายุตำกว่า 13 ปี. เราปฏิบัติข้อมูลที่เป็นธรรม หลักการปฏิบัติของข้อมูลที่เป็นธรรม กฏหมายความเป็นส่วนตัวในสหรัฐอเมริกาและแนวคิดที่พวกเขารวมได้เล่น มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากฏหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วโลก ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติของข้อมูลที่เป็นธรรมและวิธีการที่ควรจะดำเนินการเป็นสิ่งสำคัญที่จะปฏิบัติตามกฏหมายความเป็นส่วนตัวต่างๆที่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อที่จะอยู่ในขอบเขตการปฏิบัติข้อมูลที่เป็นธรรม (Fair Information Practices) เราจึงต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ เมื่อมีการละเมิดข้อมูลเกิดขึ้น:
เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล์ที่มีใน 7 วันทำการ

นอกจากนี้เรายังยอมรับหลักการแก้ไขแต่ละบุคคลซึ่งต้องการมีสิทธิ์ที่จะติดตามอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับนักสะสมข้อมูลและตัวประมวลผลที่ล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฏหมาย หลักการนี้ต้องไม่เพียงแต่บุคคลที่มีบังคับใช้สิทธิ์กับผู้ใช้ข้อมูล แต่ยังบุคคลที่มีเบี้ยประกันให้ศาลหรือหน่วยงานราชการในการตรวจสอบและ หรือดำเนินการไม่ปฏิบัติตามตัวประมวลผลข้อมูล CAN SPAM Act The CAN-SPAMคือกฏหมายที่กำหนดกฏสำหรับอีเมลในเชิงพานิชย์ สร้างข้อกำหนดสำหรับข้อความเชิงพาณิชย์ ให้ผู้รับสิทธิ์ที่จะมีอีเมลที่หยุดจากการถูกส่งไปยังพวกเขา และสะกดการลงโทษที่ยากลำบากสำหรับการละเมิด

เรารวบรวมที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อ:

สอดคล้องกับ CANSPAM, เรายอมรับต่อไปนี้

หากคุณต้องการยกเลิกการรับอีเมลในอนาคต คุณสามารถส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ nomore@calltheone.com และเราจะลบคุณออกจากจดหมายทั้งหมด นโยบายเนื้อหาขอ TheONE คืออะไร โดยการโพสต์เนื้อหาในพื้นที่สาธารณะบน TheONE, คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้และนโยบายTheONE อื่นๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ละเมินแนวทางเหล่านี้หรือข้อกำหนดในการให้บริการของเรา หรือเหตุผลอื่นใดที่ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

ในกรณีที่มีการละเมิดซ้ำหรือรุนแรง เราอาจระงับหรือยกเลิกการปิดใช้งานบัญชีคำถามอย่างถาวร

คุณสามารถตั้งค่าสถานะหรือติดต่อเราผ่าน service@calltheone.com เกี่ยวกับโพสต์ที่ปรากฏขึ้นเพื่อละเมิดแนวทางเนื้อหาเหล่านี้

เราไม่อนุญาตให้:

นอกเหนือจากด้านบน แนวทางต่อไปนี้นำไปใช้กับเนื้อหาเฉพาะบน TheONE

กติกาและเงื่อนไขสำหรับ "ชุมชนของฉัน"

TheONEมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ และผู้ใช้เองก็ได้ยอมรับหน้าที่ที่จะโปรโมทและตั้งชุมชนของผู้ใช้ใหม่ที่เป็นไปตามเกณฑ์และข้อกำหนดที่ประกาศไว้ข้างล่างนี้ ("ผู้ใช้ใหม่"):

ด้วยการตอบรับกติกาและเงื่อนไขสำหรับโปรแกรม "ชุมชนของฉัน" ผู้ใช้ได้อณุญาตให้ฟีเจอร์เพิ่มผู้ใช้ใหม่เข้าสู่แพลตฟอร์ม TheONE

ผู้ใช้ใหม่ทุกคนที่เข้ามาเป็นสมาชิก The ONE ผ่านทางลิงค์เพื่อโฆษณาของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง หรือเข้าถึงเราเป็นครั้งแรกด้วยการเข้ามาเยี่ยมชมโปรไฟล์ของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ผู้ใช้ใหม่นั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปอยู่ในชุมชนของผู้ใช้เดิมที่เป็นเจ้าของลิงค์หรือโปรไฟล์นั้นๆ

ข้อยกเว้น:

หากผู้ใช้ใหม่เข้าถึง TheONE เป็นครั้งแรกผ่านทาง่หน้าโปรไฟล์ "ชุมชนของฉัน" ของสมาชิกเว็บ แต่ไม่สมัครสมาชิก และในวันถัดไปก็เข้ามาเยีอนเว็บไซต์อีกครั้ง โดยเข้ามาเยี่ยมชมหน้าโปรไฟล์ของสมาชิกคนอื่นแล้วสมัครสมาชิก ผู้ที่เพิ่งเป็นสมาชิกใหม่ผู้นี้จะถูกเพิ่มชื่อไปเป็นสมาชิกในชุมชนของเจ้าของโปรไฟล์ที่เขาเข้ามาชมครั้งล่าสุด

หากสมาชิกชุมชนลบบัญชีของเขาหรือเธอ ผู้ใช้ใหม่จะถูกลบออกจากชุมชมของสมาชิกคนนั้นโดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้ใหม่ต้องการจะสมัครสมาชิกอีกครั้ง เขาผู้นั้นจะไม่ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในชุมชน เว้นเสียแต่ว่าเขาผู้นั้นเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านทางลิงค์เพื่อการโฆษณาของสมาชิก หรือเข้าถึง TheONE เป็นครั้งแรกผ่านทางการเข้าชมหน้าโปรไฟล์สมาชิกอีกครั้ง

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นเป็นครั้งแรกจะถูกจดจำไว้เป็นเวลา 3 เดือน

ผู้ใช้ "ชุมชนของฉัน" จะได้รับรางวัลตอบแทนเป็น 1% ของส่วนแบ่งรายได้จากรายได้ทั้งหมดที่ทำได้จากสมาชิกในชุมชนในรอบ 3 ปี นับจากวันที่เข้าเป็นสมาชิก TheONE

รายได้สูงสุดที่ทำได้ต่อเดือนคือ 24,000 ยูโร

รายได้ของผู้ใช้จะถูกเพิ่มเข้าไปในกระเป๋าสตางค์ในส่วน "ชุมชนของฉัน" ของผู้ใช้ และจะถูกแสดงในหน้ากระดานส่วนตัว

รายได้จะถูกจ่ายออกผ่านทางขั้นตอนการจ่ายออกแบบปกติของ TheONE

โดยการลบบัญชีผู้ใช้ "ชุมชนของฉัน" ชุมชนนั้นๆจะถูกลบและไม่สามารถกู้คืนได้

เป็นที่ชัดเจนว่า TheONE และผู้ใช้ชุมชนของฉัน ไม่ได้มีไว้เพื่อที่จบข้อตกลงการว่าจ้าง อย่างที่ได้ระบุไว้ในข้อ 7:610 และกฏหมายแพ่งของเนเธอร์แลนด์

ผู้ใช้ชุมชนของฉันมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทำตามกฎหมายภาษี รวมถึงการคำนึงถึง VAT เพื่อความเหมาะสม

หากมีการยกเลิกโทษบางส่วนในเรื่องตำแหน่ง และเจตนาของคู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียนั้น TheONEจะเป็นผู้ดำเนินการการชำระ VAT ภาษีเงินได้ ประกันสุขภาพแห่งชาติ และ/หรือประกันพนักงาน อีกทั้งTheONEจะเป็นผู้รับผิดชอบในการหักเงินจากค่าธรรมเนียมอย่างที่กล่าวไว้ในข้อ 3 มาจ่ายค่า VAT ภาษีเงินได้ ประกันสุขภาพแห่งชาติ และ/หรือประกันพนักงานแบบพรีเมียม (ทุกสิ่งพรีเมียมสำหรับกลุ่มนายจ้างและพวกที่ดูเหมือนจะเป็นคนงาน) ถ้าหากบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นหนี้ VAT ภาษีค่าแรงและ/หรือสิทธิพรีเมียมต่างๆจะถูกทำให้เป็นโมฆะด้วยผลของกฎที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง ซึ่งในกรณีนี้จะไม่มีการหักค่าธรรมเนียม ผู้ใช้ในชุมชนจำเป็นต้องรับผิดชอบ TheONE และจะต้องชดเชยจ่ายภาษีที่ค้างชำระ ประกันสังคม ค่าปรับ และ/หรือ กำไร ให้ TheONE

ผู้ใช้ใน "ชุมชนของฉัน" ไม่ต้องรับผิดชอบการคืนเงินที่กระทำโดย TheONE โดยผู้ที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคือบัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้ให้บริการนั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลง

ผู้ใช้ "ชุมชนของฉัน" ยอมรับว่า TheONE เป็นผู้ถือครองสิทธิทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและปัญญาทุกอย่างที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม TheONE

ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือการอ้างสิทธิต่างๆที่สืบเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขจะถูกรายงานต่อศาลแห่งอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นอย่างแรก

ในความคิดเห็นของ TheONE หากผู้ใช้ทำอันตรายต่อแบรนด์หรือชื่อเสียงของ TheONE หรือกระทำผิดกติกาข้อตกลง หรือละเมิดกฎหมายบนเว็บไซต์ TheONE จะขอยุติการให้บริการแก่ผู้ใช้ผู้นั้นโดยทันทีที่ตรวจสอบพบ