Het verschil tussen gevers en nemers

Door sterke te generaliseren zou je kunnen zeggen dat mensen op te delen zijn in twee groepen, de gevers en de nemers. Gevers worden geassocieerd met de mensen die onder de voet gelopen worden door de nemers en de nemers worden geassocieerd met de winnaars en mensen die grote succesvolle ondernemingen opzetten. Maar is dit beeld correct of brengen de feiten andere waarheden naar voren?

Het verschil tussen gevers en nemers

Eigenschappen van extreme nemers

Nemers herken je al vroeg in hun jeugd. Als eerste naar de driewieler rennen en het speelgoed van het speelmaatje wil hij al snel als eerste mee spelen. De eerste signalen van “Ik eerst” komen naar de voorgrond en zonder ouderlijke bijsturing kan dit gedrag tot een echte nemers attitude leiden.

Nemers denken eerst aan zichzelf

Echte nemers hebben een diepgeworteld geloof ontwikkeld dat ze overal recht op hebben. Sommige kunnen hier in doorslaan en zelf narcistische trekjes ontwikkelen waarbij ze zichzelf verheven voelen boven alles en iedereen. Ze eigenen zich dingen - en soms zelfs mensen - toe zonder na te denken of ze er wel recht op hebben.

Vanuit egocentrische motieven kunnen ze het in extreme gevallen compleet rechtvaardig vinden om ergens in te breken, spullen mee te nemen en niet eens stil te staan bij het onrecht en leed dat ze een ander aandoen. Buiten alle redelijkheid om vinden ze dat ze mogen nemen waarvan zij vinden dat ze er recht op hebben.

Je herkent nemers aan een of meerdere van onderstaande kernwaarden en overtuigingen.

 • Overleven van de fitste. In deze wereld is het ieder voor zich
 • Als je sterke of slimmer bent verdien je het om meer te hebben
 • Als je niet wilt winnen zul je verliezen
 • Als je sterke of slimmer bent verdien je het om meer te hebben

Eigenschappen van extreme gevers

Typische gevers kunnen onterecht gezien worden als verlegen. Dit vaak niet het motief wat hun handelen veroorzaakt. Gevers hebben een diepgeworteld besef dat we het met elkaar moeten doen op deze wereld en dat we allemaal gelijkwaardig zijn als mens. Niemand verdient meer dan een ander en we moeten zorgzaam zijn voor de medemens, de natuur en onszelf.

Gevers denken eerst aan anderen

Gevers hebben meer sociale motieven voor hun doelen en handelen. Als dit doorslaat kan het gedrag omslaan in onderdanig en zichzelf wegcijferen gedrag. Alsof jij als individu er niet (meer) toe doet op deze aarde en alle andere mensen belangrijker zijn.

Gezonde gevers zijn de mensen die altijd klaar staan voor anderen. Door een luisterend oor te bieden of een arm om je heen te slaan als je het even moeilijk hebt. Ze maken tijd vrij om hun bijdrage te leveren aan de gemeenschap en zullen proberen niets en niemand te schaden.

Je herkent gevers aan een of meerdere van onderstaande kernwaarden en overtuigingen.

 • We zijn in deze wereld als mens gelijkwaardig
 • Een gelukkig leven is een leven waar je waarde toevoegt
 • Zorgzaamheid is een deugd
 • Eerlijkheid en rechtvaardigheid zegevieren altijd

Wat zijn de beste ondernemers? Gevers of nemers?

Op korte termijn hebben de nemers een voordeel. Zonder rekening te houden met (gevoelens) van anderen zullen zij snel geneigd zijn om zichzelf te verrijken en gaan voor eigen gewin. Deze nemers tactiek kan snel tot een bloeiende onderneming leiden, maar veroorzaakt gaandeweg ook veel vijanden.

Door asociaal gedrag zullen sommige mensen en ondernemingen de nemers beginnen te mijden. Dat hoeft niet direct een nadeel te zijn, maar op de langere termijn levert het zeker geen voordeel op.

Het imago van een “geslaagde” onderneming van een nemer zal iets zijn in de richting “succesvol” of “slim”. Maar de bindings-, en gunfactor van klanten, medewerkers en leveranciers is laag en dat werkt nooit in het voordeel van de ondernemer. Als het een keer iets minder gaat zal het (sociale) vangnet klein of compleet verdwenen zijn.

De opstart van een onderneming die geleid wordt door een gever kan soms moeizamer gaan door de tegenwerking van de nemers om hem heen. Langzaam zal hij zich normaal gesproken ontdoen van deze mensen en zijn eigen pad bewandelen.

De gever heeft door alle vriendelijke daden en woorden een grote likability. Hij zal profiteren van de gunfactor van zijn omgeving en hoeft het zakelijke spel veel minder hard te spelen dan de nemer. Gunstige leveringsvoorwaarden, mooie deals en loyale medewerkers komen op den duur als van nature.

Het imago van een “geslaagde” onderneming van een gever gaat meestal over sociaal, maatschappelijk, betrouwbaar en stabiel.

Merken die geven en merken die nemen

Naarmate een onderneming groter wordt en de oorspronkelijke oprichter meer macht verliest wordt vaak ook het typische gevers of nemers karakter minder. Door de mix van deze twee type mensen binnen de directie wordt er meer tegenwicht gegeven aan de ene of de andere kant. Toch kun je de oorsprong qua onderneming stijl vaak nog wel herleiden.

In het lijstje met meest succesvolle en rijke ondernemingen tonen bijna allemaal nemers i.p.v gevers als oprichter en zo handelen ze meestal nog steeds. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Shell, ExxonMobil, BP, ChevronTexaco en overige oliemaatschappijen
 • Lockheed Martin en overige wapen fabrikanten
 • Amazone en vele andere online spelers
 • Wallmart en overige grote supermarktketens
 • Apple, Microsoft en IBM

Het zijn ondernemingen die allemaal vorige eeuw en voor de grote opkomst van Internet zijn opgericht. Het was een tijd waar het positieve imago van een onderneming ondergeschikt was aan de producten en diensten. Door de monopoliepositie en het immens opgebouwde vermogen, is het tot nu toe moeilijk gebleken voor de ondernemers die opgericht zijn door gevers om deze ondernemingen van de troon te stoten.

Toch zie je een opmars van ondernemingen die opgericht zijn door gevers. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Tesla Elon Musk - weet met zijn doorzettingsvermogen de hele auto industrie te bewegen naar elektrisch rijden.
 • Ben & Jerry's Al jaren koploper als het gaat om duurzaamheid, sociale betrokkenheid en nalatenschap voor toekomstige generaties.
 • Tony's Chocolonely Een Nederlands initiatief die fairtrade op de kaart zette door met fairtrade chocoladerepen de markt te veroveren.

Deze cijfers die na te lezen zijn in deze infographic, geven aan dat ondernemingen met en gevers karakter en imago langzaam de overhand zullen krijgen. Consumenten en potentiële medewerkers zullen dit gedrag eisen én belonen door hun loyaliteit en aankoopgedrag.

Conclusie over verschil gevers en nemers

Naar alle waarschijnlijkheid zullen nemers op korte termijn nog steeds als eerste over de eindstreep komen. En typische nemers ondernemingen zullen ook nog wel even de markt blijven domineren. De trends naar vraag om gevers ondernemingen stijgt en is niet meer te ontkennen. Voor lange termijn denkers is het daarom logisch om zelf een gever te worden of te blijven en zoveel mogelijk gevers om je heen te verzamelen als je vandaag besluit om een onderneming te beginnen.

gecertificeerd TheONE expert logo
Ben Steenstra Ben Steenstra
29-05-2019 lees in 7 min
Gerelateerde artikelen
Laat meer zien
52 mentale coaches beschikbaar via live videobellen
 • Mursal Ahmadi
  Psychologist / Coach
  € 1,25 pm
 • John VF healer
  spiritueel, medium
  € 0,67 pm
 • Shane van Weelie
  Psychologist
  € 1,00 pm
Laat meer zien