Hoe controleer ik de naleving van arbeidsvoorschriften binnen mijn organisatie


Denk je dat jouw organisatie voldoet aan de eisen die gelden volgens de Arbeidsomstandighedenwet voor jouw branche? Weet je of je jouw werknemers veilige en gezonde arbeidsomstandigheden kunt bieden? Er zijn diverse manieren om te zorgen voor gezonde en veilige werkomstandigheden, waardoor verzuim voorkomen wordt. In dit artikel voorzien wij je van meer informatie hierover, zodat je kunt bekijken of jouw organisatie aan de veiligheidsvoorschriften voldoet. Bekijk ook dit onderzoek van NCOI om meer te weten te komen over de behoeften van werknemers en lees snel verder voor meer informatie. Waarom is de Arbowet er?


Wanneer er sprake is van goede arbeidsomstandigheden, zal dit zorgen voor minder ziekteverzuim, minder arbeidsrisico’s en een hoger werkplezier. In dit onderzoek komt dit ook naar boven. De Arbowet is het uitgangspunt voor optimale arbeidsomstandigheden. Dit is een wet die voor elke werkgever en werknemer in Nederland geldt en gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van beide partijen. Wel hebben werknemers en werkgevers wettelijke verplichtingen waar ze aan moeten voldoen.

Hoofdlijnen Arbowet


De hoofdlijnen van de Arbowet zijn ook wel het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden, het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid en bevat de algemene bepalingen over het arbobeleid in een onderneming. In de Arbowet staat geschreven dat zowel de werknemer als de werkgever samen de verantwoording hebben over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. Je werkt dan ook met elkaar aan een veilige en gezonde omgeving om in te werken. Mocht een werknemer ziek worden, dan dienen de werknemer en werkgever zich in te zetten om ervoor te zorgen dat de werknemer op een goede manier weer kan re-integreren.


Basiscontract Arbodienst/bedrijfsarts


Als werkgever dien je een overeenkomst te hebben met de Arbodienst of een bedrijfsarts. Dit is ook wel een basiscontract waarin alle werkafspraken vastgelegd zijn. Het basiscontract kan door de werkgever worden opgesteld middels een maatwerkregeling of vangnetregeling. Bij de maatwerkregeling mag de werkgever zelf de deskundigen kiezen die hij nodig heeft voor de situatie. Bij de vangnetregeling worden de arbozaken door de werkgever via een gecertificeerde arbodienst geregeld. Veel werkgevers maken echter de keuze voor de vangnetregeling. De bedrijfsarts


Wanneer je zieke werknemers wilt begeleiden, dienen ze door de bedrijfsarts te worden bijgestaan. Deze arts is gespecialiseerd in arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. De bedrijfsarts bevordert preventie en zorgt ervoor dat de re-integratie van werknemers begeleid wordt. Hierbij kijkt de bedrijfsarts niet alleen naar de klachten van de persoon of de ziekte waarmee hij/zij te maken heeft, maar ook naar de persoon, de thuissituatie en de werksituatie. Op basis van de bevindingen van de bedrijfsarts wordt er een advies uitgebracht. Dit advies heeft als doel om werknemers weer op een gezonde manier aan het werk te krijgen en hen gezond te houden.De taken van de bedrijfsarts


De bedrijfsarts ondersteunt zowel de werkgever als de werknemers en brengt een onpartijdig en onafhankelijk advies uit. De bedrijfsarts dient zich te houden aan het medisch beroepsgeheim en moet diverse privacyregels naleven uit onder andere de AVG, de Wet BIG en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. De taken van de bedrijfsarts zijn onder andere het ondersteunen en begeleiden, alsmede het re-integreren van werknemers die ziek zijn en/of klachten hebben. De bedrijfsarts kan ondersteuning bieden bij periodiek medisch onderzoek en is bereikbaar voor vragen van medewerkers en werkgevers. Hierbij kan deze ook overleggen met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of een preventiemedewerker. Ook mag een werkgever bij twijfel aan het advies van de bedrijfsarts een second opinion aanvragen bij een externe bedrijfsarts. Ook heeft de bedrijfsarts de plicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en biedt de bedrijfsarts ondersteuning bij het toetsen van de risico-inventarisatie en de risico-evaluatie. 


Wil je de naleving van de arbeidsvoorschriften binnen jouw organisatie controleren, dan dien je een goed beeld te hebben van de Arbowet. Denk je dat je aan de richtlijnen van de Arbowet voldoet, dan is de kans groot dat jouw werknemers in een gezonde en veilige werkomgeving werken. Is er echter vaak sprake van ziekte of veel medewerkers met klachten, dan is het wellicht aan te raden om advies in te winnen omtrent hoe je de arbeidsomstandigheden kunt verbeteren. 


Ben Steenstra Ben Steenstra
16-12-2021 lees in 4 min
Gerelateerde artikelen
Laat meer zien
Gerelateerde Consultants
 • Vanessa Atmadja
  Business Transformation Consultant
  € 0,42 pm
 • Robel G Michael
  Business
  € 0,25 pm
 • Andreas Weishaupt
  Business consultant
  € 0,17 pm
Laat meer zien