Ondernemingsplan Consultants

Of je nu een bestaande onderneming bent of een onderneming wilt gaan starten, een ondernemingsplan helpt je om richting te geven aan je onderneming en anderen in deze richting te betrekken. Het maakt duidelijk wat de onderneming is, wat de onderneming doet en welke strategie de onderneming volgt. Een ondernemingsplan is eigenlijk het uitgeschreven bestaansrecht van de onderneming.

Een ondernemingsplan is belangrijk voor interne, maar ook externe stakeholders. Ook heb je een helder ondernemingsplan nodig voor bijvoorbeeld investeerders. Ondernemingsplan consultants kunnen je helpen om jouw ondernemingsplan op te stellen, maar je kunt ze ook vragen om deze te valideren.

Laat tien mensen een ondernemingsplan schrijven en je krijgt tien verschillende formats en plannen. Dat betekent dat de ondernemer vaak zelf nauw betrokken moet zijn bij het opstellen en uitwerken van een ondernemingsplan. Alle keuzes moeten weloverwogen zijn en als het om cijfers gaat moet alles precies doorgerekend zijn. Ondernemingsplan consultants kunnen je hierbij helpen door de juiste vragen te stellen, bewijsvoering voor jouw calculaties te vinden of een bepaalde strategie te onderbouwen.

Ondernemingsplan Consultants | Wat is hun toegevoegde waarde?

De meeste Ondernemingsplan Consultants houden van feiten en cijfers. Als jij bijvoorbeeld beweert dat je een bepaald marktaandeel wilt, kunnen ze met statistieken en een concurrentieanalyse de haalbaarheid in kaart brengen. Dit kan stakeholders het vertrouwen geven dat cijfers niet zomaar uit de lucht gegrepen zijn.

Wat kun je aan Ondernemingsplan Consultants op TheONE vragen?

 • Het opstellen of aanleveren van een ondernemingsplan format
 • Het uitschrijven - op basis van jouw input - van een ondernemingsplan
 • Het presenteerbaar maken van een ondernemingsplan
 • Research naar cijfers en statistieken doe jouw aannames onderbouwen
 • Het opstellen van een budget en cashflow
 • Het valideren van een ondernemingsplan

Waarom gebruik maken van externe Ondernemingsplan Consultants?

Een externe Ondernemingsplan Consultant is niet bevooroordeeld door het verleden van de onderneming of het optimisme dat veel ondernemers hebben. Ze zullen realistisch tegen de plannen aankijken en willen zoveel mogelijk bewijsvoering voor aannames.

Ondernemingen gaan vaker ten onder aan optimisme dan aan voorzichtigheid.

Je mag van Ondernemingsplan Consultants verwachten dat ze alle aannames en argumenten voor toekomstig succes kritisch zullen benaderen. Veel ondernemers zullen hier in eerste instantie van schrikken omdat ze liever zien dat iemand meegaat in hun enthousiasme. Het is echter de taak van een Ondernemingsplan Consultants om kritisch te zijn omdat veel stakeholders met dezelfde kritische vragen kunnen - en waarschijnlijk zullen - komen. Ze bereiden je als het ware voor op kritiek van derden en helpen je om die kritiek te weerleggen met feiten.

Hoe begin je een ondernemingsplan?

Uiteindelijk draait alles om de winstgevendheid van een onderneming. Daarom kan het verstandig zijn om eerst een prognose te maken. Uit de cijfers kan blijken dat je meer of minder moet investeren in marketing, groei of jouw team. Een andere invalshoek is om te beginnen met The BIG WHY van je onderneming en alle onderliggende onderwerpen uit te schrijven.

Als jij geen profit en geen non-profit, maar een meaningful profit ondernemingsplan wilt schrijven, dan staat hier een eenvoudig stappenplan. Je kunt altijd ondersteuning vragen van een Ondernemingsplan Consultants via TheONE om jou te helpen.

De 5 onderwerpen die in elk ondernemingsplan naar voren komen zijn:

 1. Visie, missie en strategie
 2. Ondernemingsvorm, structuur en team
 3. Product of dienst
 4. Marketingplan
 5. Budget en liquiditeit

De essentie van een ondernemingsplan

Bij het opstellen van een ondernemingsplan wil je de lezer duidelijk maken welk probleem je ziet, welke oplossing je daarvoor hebt en hoe je dit winstgevend kunt vermarkten. Alles wat je meer schrijft in een ondernemingsplan is ter onderbouwing van het voorgaande. Om de lezer niet te vermoeien met inhoudelijke details is het belangrijk om je verhaal kort en bondig te houden. Sommige ondernemingsplannen van multinationals bestaan uit slechts een paar Keynote of Powerpoint slides.

Wat is het verschil tussen een ondernemingsplan en een pitch-deck?

Als je kapitaal zoekt bij externe investeerders wil je hun aandacht trekken met een pitch-deck. Als je eenmaal hun aandacht hebt, kun je met je ondernemingsplan jouw pitch-deck onderbouwen.

 • Een Pitch-deck vertelt in maximaal 7 slides het bestaansrecht van jouw onderneming en de kansen die dit biedt voor de potentiële investeerder. Een Pitch-deck bestaat uit 5 onderwerpen.
 1. Probleem en oplossing
 2. De onderneming en ondernemer(s)
 3. Het aanbod
 4. De markt(cijfers)
 5. Investeringsbehoefte en potentieel rendement
 • Een ondernemingsplan vertelt alles wat iemand moet weten als hij of zij het komende jaar op de stoel van de ondernemer gaat zitten en elke dag besluiten moet nemen. Je vertelt in een ondernemingsplan niet welke besluiten genomen moeten worden, maar op basis van welk geloof en welke informatie, beleid of aannames een besluit genomen wordt.

Laat je ondernemingsplan altijd toetsen door iemand van buiten jouw onderneming. Ondernemingsplan Consultants op TheONE zijn direct beschikbaar via een live video call.

Ben Steenstra Ben Steenstra
lees in 5 min
Gerelateerde artikelen
Laat meer zien
21 businessplan consultants beschikbaar
 • Ben Steenstra
  Co-founder of TheONE
  Gratis
 • Lex Ouburg
  Serial entrepreneur
  US$ 0,57 pm
 • Billie Christelle Igabe
  #Growth Marketing
  US$ 0,55 pm
Laat meer zien