Emoties zijn waar, of niet soms?

Er is niets vervelender dan een dialoog aangaan met iemand die werkelijk gelooft dat zijn of haar emoties de waarheid vertellen. Ik voel me rot, dus jij hebt iets vervelend gedaan. Of die auto kopen we niet want het voelt niet goed. Ik wil hiermee niet het belang van pure gevoelen ondermijnen. Waar het mij om gaat is dat gevoel altijd een oorzaak is van je eigen perceptie en associaties en dus niets met de realiteit te maken hoeft te hebben.

emoties zijn waar

Waar komen gevoelens vandaan?

We kunnen snel geneigd zijn om te geloven dat gevoelens en emoties er simpelweg zijn en dat we daar geen invloed op hebben. Alsof het iets is dat buiten ons staat. Of zoals de mensen die zich erg intuïtief vinden zouden kunnen zeggen, dat het iets is wat we ergens van bovenaf ingegeven krijgen als wijze raad.

Complete nonsense: Hoe mensen dit geleerd hebben en waar ze het geleerd hebben blijft voor mij een raadsel, want gevoelens zijn een logisch gevolg van hoe jij omgaat met iets externs. Krijg jij tranen in je ogen van die mooie rode roos? Of schiet je angstig in paniek als iemand harde en vervelende woorden tegen je spreekt? Vraag je dan af of het de woorden of de roos zijn die je een emotie en gevoel geven of de betekenis die je aan die roos en woorden geeft en de associaties die jij er mee verbonden hebt.

Een rode roos betekent van zichzelf niets. De persoon die er tranen van krijgt heeft zelf besloten om er betekenis aan te geven en er gevoelens mee te associëren. Hoe raar het ook mag klinken, hetzelfde geldt voor die vervelende woorden. Jij geeft betekenis aan hoe hard ze klinken en in welke mate je ze serieus neemt.

Kunnen emoties je ziek maken?

Emoties zoals boosheid of blijheid blijken een enorme impact te hebben op je fysieke gesteldheid. De kwaliteit van jouw emoties bepalen of je langer gezond blijft of dat je verschillende kwalen of ziekten in je lichaam ontwikkelt. Maar hoe voorkom je ziekmakende emoties en kun je zomaar van boosheid naar blijheid transformeren?

Emoties ontstaan niet vanzelf

Emoties komen niet zomaar uit de lucht vallen. Er is een gebeurtenis nodig om emoties te voelen. Sommige van deze gebeurtenissen hebben een grote impact op je en andere weer niet. Dat ligt niet aan de gebeurtenis zelf, maar aan hoe je op de gebeurtenis reageert. Dit heeft alles te maken met de betekenis die je toekent aan de gebeurtenis.

Betekenis toekennen aan een gebeurtenis

Simpel gezegd moeten wij aan alles wat we zien, horen of meemaken een betekenis toekennen. Dat doen we onder andere op basis van eerdere ervaringen die we met de gebeurtenis associëren. Meer of minder negatieve associaties maken het voor de ene persoon makkelijker om met een bepaalde gebeurtenis om te gaan dan voor een ander. Want nogmaals, de gebeurtenis zelf heeft pas betekenis als wij die zelf er aan toekennen.

Zonder betekenis en associaties is de wereld saai

Gelukkig kunnen wij mensen betekenis geven. De wereld zou wel erg saai en hard worden als we nergens meer betekenis aan geven. Anders wordt het als we droevig makende of zelfs ziekmakende betekenissen en associaties gaan geven. Stel je hebt die rode roos geassocieerd met de laatste rode roos die je kreeg toen je met je ex uit elkaar ging. En de vervelende harde woorden met de laatste ruzie die je had. Wie heeft die associaties gemaakt? Je had ook kunnen kiezen om die roos met die mooie rozentuin te associëren. En die hard vervelende woorden met een lief iemand die eindelijk zijn hart durft uit te spreken.

Als je in staat bent - en daar ben je vrij in - om je associaties en betekenissen die jij geeft onder ogen te komen, ben je ook in staat om ogenschijnlijk ongecontroleerde emoties te beheersen. Dus emoties zijn niet waar, maar de betekenis die jij aan iets geeft en de associaties die jij creëert zijn waar. Dus de volgende keer als je iets voelt, vraag je dan af of jouw perceptie van de waarheid waar is.

Negatieve betekenissen leiden tot negatieve emoties

Als iemand een negatieve betekenis ergens aan toekent leidt dit per direct tot negatieve emoties. Andersom werkt het ook zo. Positieve betekenissen leiden tot positieve emoties.

Als iemand je portemonnee steelt kun je hier veel negatieve betekenissen aan toekennen. Bijvoorbeeld dat het onrechtvaardig is, dat de persoon niet de juiste normen en waarden heeft of dat je zelf stom bent om het te laten gebeuren.

Maar je kunt er ook nieuwe - gezondere - betekenissen aan toe kennen. Bijvoorbeeld dat er gelukkig maar weinig mensen op de wereld zijn die stelen of dat het gelukkig jou is overkomen en niet die oude vrouw die van een klein pensioen leeft.

De laatste betekenissen zorgen voor positieve emoties in plaats van negatieve emoties zoals woede, frustraties of je schuldig voelen. Als je mag kiezen, welke betekenis zou jij willen geven aan het stelen je portemonnee?

Wat zijn de 5 meest ziekmakende en gezonde emoties?

Er bestaan verschillende ziekmakende en gezonde emoties die meestal aan elkaar gerelateerd zijn.

De 5 belangrijkste ziekmakende emoties zijn:

 • Irritatie
 • Frustratie
 • Boosheid
 • Haat
 • Jaloersheid

De 5 belangrijkste gezonde emoties zijn:

 • Vreugde
 • Tevredenheid
 • Liefde
 • Passie
 • Compassie

De coaches van TheONE begrijpen jouw emoties en weten hoe om te gaan met emoties op een positieve manier. Vaak heeft het geloof dat je emoties waar zijn, te maken met cognitieve stoornissen. Je kunt hier meer lezen over cognitieve verstoringen.

gecertificeerd TheONE expert logo
Ben Steenstra Ben Steenstra
28-03-2019 lees in 5 min
Gerelateerde artikelen
Laat meer zien
52 mentale coaches beschikbaar via live videobellen
 • Mursal Ahmadi
  Psychologist / Coach
  US$ 1,41 pm
 • Shane van Weelie
  Psychologist
  US$ 1,10 pm
 • John VF healer
  spiritueel, medium
  US$ 0,73 pm
Laat meer zien